Den beredne Husar

Traditioner i Dansk forsvar

Der findes stadig traditioner i det danske forsvar, selvom der efterhånden er blevet færre.

I Slagelse forsøger Gardehusarregimentets Hesteskorte at til sætte ekstra elegance og kolorit, når det danske forsvar skal præsentere sig.

Værnepligtige menige ved Gardehusarregimentets Hesteskorte er i dag de eneste soldater til hest, og derfor kan regimentet tilbyde unge hesteinteresserede værnepligtige en soldatertid udover det almindelige.

De sidste år har alle værnepligtige ved Hesteskorten været frivillige.

Hvad laver en gardehusar

Gardehusaren skal først og fremmest uddannes som eskorterytter. En eskorte rykker ud med over 40 heste, når Dronningen ved særlige lejligheder skal ledsages af beredne æresvagt. Det kan f.eks. ske, når udenlandske statsoverhoveder er på besøg i Danmark og da som regel i København eller Fredensborg.

Gardehusarerne eskorterer også fremmede landes ambassadører, når de i kongelige kareter køres til Christiansborg Slot eller Fredensborg Slot for at blive fremstillet for Dronningen. Eskorten stiller da kommandoer på 14 heste.

Om sommeren viser Gardehusarerne ansigt under hjemlige himmel eller, som det er sket flere gange, i udlandet. Hvert år gør et opvisningshold fra regimentet på denne måde reklame for det danske forsvar.

Tjenestetid

Værnepligten hos Gardehusarregimentets Hesteskorte er på 12 måneder.

For at udnytte tiden bedst, indkaldes hver der 6. måned 30 nye rekrutter og et gammelt hold Gardehusarer hjemsendes hver gang et nyt hold begynder tjenesten.

Gardehusarens uddannelse

Den beredne Gardehusar skal ikke kun beskæftige sig med eskortens ca. 60 heste.

For at kunne yde en indsats i forsvaret i tilfælde af mobilisering, uddannes han/hun både som almindelig soldat og som rytter. Soldaten skal lære at klare sig som enkeltperson, skyde, lære pionertjeneste, kende til førstehjælp (der er mulighed for at tage sanitetsmærket), klare en fysisk uddannelse og han/hun skal lære at beskytte sig mod kemiske kampstoffer.

Så hurtigt som muligt skal Gardehusaren kunne bruges til eskorteridning. Derfor skal han/hun lære at ride med kandar med een hånd og føre sablen med højre. Til hest skal han/hun udføre nøjagtige øvelser med sablen (sabeleksercits) og han/hun skal kunne ride de formationer, som hører til eksercitsen til hest.

Som regel slutter uddannelsen lige før hjemsendelsen med en rideprøve i dressur og i ridebanespringning, der svarer til sværhedsgraden i Lb-klassen.

Pligter

Med hensyn til pligter er Gardehusaren ikk gunstigere stillet end alle andre soldater og for ham/hende som den almindelige soldat er soldatertjenesten noget helt andet end det, han/hun er vant til, at opleve i det civile liv. Ubetinget lydighedspligt gælder stadig for alle soldater.

På flere områder er Gardehusarens frihed mere indskrænket end andre soldaters, han/hun skal altid tage hensyn til sin hest, før han/hun tænker på sig selv. Hestene skal passes hele døgnet, og det betyder, at han/hun får et stort antal vagter. Der gives dog kompensationsfrihed for vagter på lørdage, søndage og helligdage.

Stalden overvåges altid af 3 staldvagter, og da deres job også skal udføres lørdag og søndag, må den enkelte forudse et antal weekendvagter. Da heste ikke har godt af at stå stille flere dage i træk, rides eskortens heste lørdag morgen og formiddag af en del af ryterstyrken, mens resten som regel har orlov fra fredag eftermiddag/aften til mandag morgen (normalt kl. 8). Den del, som rider lørdag, har normalt orlov fra lørdag middag til mandag morgen.

Den beredne Gardehusar bruger megen tid på pudsning af rideudrustning og rengøring.

Som det fremgår, er Gardehusarenes tjeneste ikke lettere end andre soldaters. Det er vigtigt, at den kommende Gardehusar grundigt gør sig dette klart. Hesteskorten er ikke interesseret i folk, der kun tænker på let arbejde og friheder. På den anden side kan en interesseret rytter og hesteinteresseret høste værdifuld erfaring i omgang med heste og kammerater fra hele landet, som han/hun har fælles interesser med.

Her skabes kammeratskab for livet.

Trompetere

Musikalske unge i Hesteskorten har mulighed for at udnytte deres evner i trompetertjenesten.

Har man rytme og er i stand til at spille et instrument, bør man melde sig til trompeter.

Det er ikke nødvendigt at kunne læse noger. Der er heller ikke afgørende, om man har større ridemæssige færdigheder, hvis man kan spille på et instrument.

Eskortens 6-8 trompetere anvendes til hest og til fods, og blæser forskellige ryttersignaler og ryttermarcher ved bestemte lejligheder.

Desuden indgår de i et særskilt vagthold, der hver morgen og aften blæser reveille og retraite i kasernegården.

Trompeterkorpset trænes af en professionel musiker.

Hvordan søger du

Ønsker du flere oplysninger om tjenesten som bereden husar, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Gardehusaregimentet
Antvorskov Kaserne
4200 Slagelse
Telefon 55 85 55 55
Email til GHR